H2 Hardanger får ny profil

Ny visuell drakt og nettside markerer ny start i Hardanger.

Firmaet starta i 2006 som H2 Byggeteknikk i Bergen. I 2018 vart H2 Hardanger og H2 Bergen etablerte som to avdelingar i same firma, med sams logo og nettside. Frå 2020 er selskapa to separate einingar. 

I høve dette vegskilet har H2 Hardanger fått utarbeida ny logo og ny nettside. Nytt domene med tilhøyrande e-postadresser er også på plass.

– Dei gamle e-postadressene som sluttar på @h2b.no vil vera operative i ein overgangsfase, seier dagleg leiar Håkon Hjartnes, men i februar starta me bruka adresser som sluttar på @h2hardanger.no. 

Ei ny grafisk drakt var naturleg no fortel Hjartnes.

– For å markera dette vegskilet i historia til firmaet var det sjølvsagt for oss at me måtte ha ein ny utsjånad. I tillegg er det viktig å sjå moderne og oppdaterte ut for omgjevnadane. Å kommunisera korleis me har det internt med ei ny og frisk drakt, gjev oss eit lite ekstra pluss i marknaden me opererer i.

Andre aktuelle saker

Ny brannstasjon på Voss

Ny brannstasjon på Voss

H2 Hardanger har, saman med resten av Fuglafjell, vunne oppdraget med å byggja ny brannstasjon på Voss. Me har tidlegare vist i Kvam at brannstasjon er noko me kan. Den nye brannstasjonen vil verta reist på Tvildemoen, og skal, i samsvar med Voss Herad sine...

Norsk havteknologisenter på Tyholt i Trondheim

Norsk havteknologisenter på Tyholt i Trondheim

Norsk havteknologisenter er eit nasjonalt kunnskapssenter som skal bidra til berekraftig utvikling av havnæringa. Senteret er under oppføring og skal etter planen stå ferdig i 2028. Byggherre er Statbygg og Sintef vert brukar.Framo AS har leigd inn H2 Hardanger til...

Vøla av kyrkjetak i Strandebarm

Vøla av kyrkjetak i Strandebarm

Kyrkja skal få nytt tak. Prosjektet er finansiert med 7,5 millionar kommunale kroner og 1,5 millionar frå Riksantikvaren. H2 si rolle er prosjekt- og byggjeleiing. Tilbodet frå H2 Hardanger AS var klart best på alle punkt, ifylgje kyrkjeverje Olav Skeie Lid. Seinare i...