Nytilsett prosjektutviklar

Nytilsett prosjektutviklar

H2 Hardanger er godt i gang med nye og gamle prosjekt etter ferien.
Ekstra kjekt er det at Arne Lunestad er på plass på kontoret. Han byrja hjå oss i midten av august, og kjem frå stillinga som dagleg leiar i Kvammabygg. Me har hatt eit tett samarbeid med Arne i mange år, og er glade for å få han med på laget. Arne er utdanna tømrar og byggingeniør og skal ha særleg fokus på prosjektutvikling.

 

Stolt sponsor for skiskyttar Hanna Børve

Stolt sponsor for skiskyttar Hanna Børve

 

H2 Hardanger AS er ein av Hanna Børve sine stolte sponsorar!
Hanna er ei målretta jente på 22 år frå Øystese. Som 16-åring byrja ho på Norges Toppidrettsgymnas på Geilo.      No bur ho på Lillehammer, som i følgje Hanna er den beste staden å kunne utvikle seg som skiskyttar, både med tanke på fasilitetar, idrettsmiljø og den sosiale og viktige delen gjennom laget Team Fosen Yard.

I tillegg til satsinga på skiskyting tek Hanna byggingeniør-studie på deltid. Og for H2 er det sjølvsagt ekstra stas å vera sponsor for ein komande byggingeniør!

Hanna fortel at årets sesong var den siste i juniorklassen, og neste sesong vert som seniorløpar.
Til tross for nokre veker med Covid som gjorde at kroppen ikkje responderte og treninga vart redusert, så klarte Hanna likevel å verta norgesmeister på «heimebane» på Lillehammer i februar.

Me er svært imponerte over prestasjonane til Hanna, og heiar høglytt og stolt frå sidelina!
Gjengen i H2 Hardanger ynskjer lukke til med både eksamen og satsinga framover!

Oppstart av ny fabrikk på Langevåg

Oppstart av ny fabrikk på Langevåg

 

Hardanger Seafood sin fabrikk på Langevåg på Bømlo er teken i bruk.
6. mars vart det starta opp prøvedrift, og fisk vart sendt gjennom slakteriet og vidare ut til til kundar for fyrste gong.
Olav Mikal Fykse i H2 Hardanger AS har sidan 2020 leia prosjektet med stødig hand for Hardanger Seafood.

Fykse seier at anlegget er 4000 kvm stort og kan levere 200 tonn sløyd fisk på ein normal arbeidsdag.

Fabrikken er no eit topp moderne lakseslakteri, med stor grad av automasjon og fleksibilitet. Gjennom heile prosjektet har det vore fokus på hygiene, arbeidsmiljø, effektivitet og HMS. Det er brukt store ressursar på utforming med tanke på reinhald og automatiske vaskesystem. Det er mellom anna installert automatisk vaskesystem for reinhald innvendig i alle røyr som transporterer produkt brukt i mat. Som fyrste fabrikk i verda er det også teke med røyra og pumpa som fører fisken inn i fabrikken.

Prosjektet har hatt stort fokus på arbeidsmiljøet, ergonomi og HMS. Prosjektet har vorte gjennomført heilt utan alvorlege skader på personar, bygg og utstyr. Fykse beskriv eit kraftig ventilasjonssystem, utforma spesielt med tanke på arbeidsplassar og produksjonsutstyr, med blant anna avfuktarar som skapar betre luftkvalitet for både tilsette, hygieneforhold og som hindrar spreiing og vekst av bakteriar. Vidare nemner han justerbare arbeidsplattformar og vaskeplattformar som førebyggjande arbeidsmiljøtiltak.

Kontordelen er totalrenovert og har med dette fått ny kantine, møterom og kontor. Samt garderobar med rein og skitten sone.

Helgesen tekniske bygg har vore totalentreprenør på bygget. Utstyret er levert frå om lag 14 ulike leverandørar frå fleire land i Europa og koordinert og følgt opp med god hjelp av Pescatech.

Prosjektleiaren skryt over eit unikt og godt samarbeid mellom aktørane, og er stolt over resultatet som alle leverandørane har fått til.

H2 Hardanger ynskjer Hardanger Seafood til lukka med ny fabrikk!

Leilegheitsbygg på Kikut

Leilegheitsbygg på Kikut

På Kikut byggjer Sivertsen Entreprenør leilegheitsbygg med 43 leilegheiter.

Råbygget er oppe, og taket er snart på plass. Innflytting er planlagt til påsken 2023.

H2 Hardanger er ansvarleg for prosjektering av beresystemet.

Overlevering av byggetrinn 4.2 ved Jondal skule

Overlevering av byggetrinn 4.2 ved Jondal skule

Det har vore overlevering av Jondal skule byggetrinn 4.2 frå entreprenør til byggherre.

Dette bygget inneheld garderobeanlegg for symjehallen, multisal og kulturskule.

Generalentreprenør har vor Røynstrand Entreprenør AS.

Dette er det femte byggetrinnet ved Jondal skule som H2 Hardanger har hatt prosjektleiinga i for Ullensvang kommune.

Me har vore engasjert i ombygginga på skulen sidan 2018.