Om oss

H2 Hardanger er eit rådgjevande ingeniørselskap innan bygg og anlegg. Me tilbyr prosjektering og prosjektadministrasjon for offentlege og private byggherrar.

H2 Hardanger

I 2019 blei H2 Hardanger AS fisjonert ut av H2 Byggeteknikk AS. Firmaet er leia av sivilingeniør Håkon Hjartnes, ein av dei to gründerane bak H2 Byggeteknikk AS.

H2 blei grunnlagt i 2006 som reindyrka ingeniørfirma innan byggeteknikk. Sidan firmaet starta opp har H2 bidratt i langt over 1500 prosjekt.

Porteføljen er mangfaldig og inneheld eit vidt spekter av prosjekt: næringsbygg, fleirhusvære, hotell, skular, barnehagar, sjukehus, reinseanlegg, bruer, kraftstasjonar, kunstinstallasjonar og mykje anna.

Dei siste åra har aktiviteten i større grad byrja å favne over andre tenester enn reine RIB-oppgåver. Prosjektadministrasjon har etter kvart blitt ein vel så stor del av kvardagen i H2 Hardanger AS.

Etter fisjon i 2019 blei 3 tilsette ved Hardangerkontoret til H2 Byggeteknikk AS overført til H2 Hardanger AS. 

H2 Hardanger vil halde fram med å levere kvalitet i alle tenester. Me har som mål å vera den beste arbeidsplassen og det leiande ingeniørmiljøet i vår region.

Laget

H2 Hardanger er ein sosial og allsidig arbeidsplass der alle får vera med å påverka utviklinga. Dei tilsette har riktig og god erfaring og brei kompetanse.

Håkon Hjartnes

Håkon Hjartnes

Sivilingeniør

Dagleg leiar / fagleg leiar
Over 20 år allsidig erfaring innan byggeteknikk, prosjekterings- og prosjektleiing.

908 24 252
hh@h2hardanger.no

Anders Hjartnes

Anders Hjartnes

Ingeniør

Prosjektleiing / RIB / Medeigar
Lang fartstid frå byggeplass, samt bygge- og prosjektleiing.
Leiar for UK-prosjekt.

928 26 895
ah@h2hardanger.no

 

Thomas Mælen

Thomas Mælen

Siviløkonom

Prosjektleiing / LEAN-ansvarleg/ Medeigar
Brei erfaring med produktutvikling, markedsføring og ledelse i ulike bransjer – siste 10 år i byggebransjen. Spesielt opptatt av å bruke LEAN og VDC i byggebransjen.

920 51 043
tm@h2hardanger.no

Kjetil Kvittingen

Kjetil Kvittingen

Sivilingeniør

RIB
Konstruksjonsteknikk, berekning, BIM-prosjektering. Bygg-, anleggs- og samferdselskonstruksjoner. Revit, FEM-design, AutoCAD, Fokus Konstruksjon mm.
Fleire års erfaring frå større rådgjevande ingeniørkontor.

948 88 540
kk@h2hardanger.no

Arild Kvittingen

Arild Kvittingen

Sivilingeniør

RIB / BIM-ansvarleg
Konstruksjonsteknikk, berekning, BIM-prosjektering. Bygg- og annlegskonstruksjoner.
Revit, FEM-design, AutoCAD, Fokus Konstruksjon mm.

481 47 073
ak@h2hardanger.no

Harald Fykse

Harald Fykse

Ingeniør

Prosjektleiing / RIVA
Lang erfaring med prosjektering av industrielle og offentlege VA-anlegg, samt tverrfagleg prosjekteringsleiing.

905 86 236
hf@h2hardanger.no

Wenche Eide Skeie

Wenche Eide Skeie

Kontorleiar
Utdanna sjukepleiar. Har jobba som bedriftssjukepleiar og HMS-rådgjevar, og har god kompetanse innan kvalitets- og HMS-arbeid.

971 82 586
wes@h2hardanger.no

Tone Sandven

Tone Sandven

Sivilingeniør

RIB / KS-ansvarleg
Konstruksjonsteknikk, Berekning, BIM-prosjektering.
Spesialkompetanse innan trekonstruksjonar.

909 45 490

ts@h2hardanger.no

Olav Mikal Fykse

Olav Mikal Fykse

Ingeniør

Prosjektleiing / RIE
Har i mange år jobba som prosjektleiar og har særleg kompetanse innan el-kraft.

970 18 583
omf@h2hardanger.no

Inger Enes Gjerde

Inger Enes Gjerde

Ingeniør
RIB

Konstruksjonsteknikk.

 

 986 93 189
ieg@h2hardanger.no

Heine Vik

Heine Vik

Ingeniør

Prosjektleiing 
Brei erfaring som prosjektleiar.

952 86 229
hv@h2hardanger.no

Erlend Ukvitne

Erlend Ukvitne

Sivilingeniør

RIB

Konstruksjonsteknikk.

909 16 241
eu@h2hardanger.no

Ledige stillingar

H2 Hardanger tilbyr interssante oppgåver, gode vilkår og stor fleksibilitet. Me søkjer stadig nye framtidsretta, sosiale og digitale medarbeidarar.

RIB-ingeniør

 • Kjennskap til Revit, BIM, VDC
 • Erfaring med berekningsprogram som t.d. FEM-Design og Focus
 • Evne til å jobbe både sjølvstendig og i team
 • Lærevillig og gjerne med praktisk erfaring

RIVA-Ingeniør

 • Kjennskap til Novapoint / C3D, VARDAK, BIMC
 • Evne til å jobbe både sjølvstendig og i team
 • Erfaren og lærevillig

Prosjektleiar / Byggeleiar / ITB

 • Leie prosjekt frå idé til overlevering
 • Ynskje om å jobbe med LEAN
 • Evne til å jobbe både sjølvstendig og i team
 • Erfaren og lærevillig

Spørsmål om stillingane og firmaet kan rettast til Håkon Hjartnes: 908 24 252 – hh@h2hardanger.no 
eller til Thomas Mælen: 920 51 043 – tm@h2hardanger.no