Om oss

H2 Hardanger er eit rådgjevande ingeniørselskap innan bygg og anlegg. Me tilbyr prosjektering og prosjektadministrasjon for offentlege og private byggherrar.

H2 Hardanger

I 2019 blei H2 Hardanger AS fisjonert ut av H2 Byggeteknikk AS. Firmaet er leia av sivilingeniør Håkon Hjartnes, ein av dei to gründerane bak H2 Byggeteknikk AS.

H2 blei grunnlagt i 2006 som reindyrka ingeniørfirma innan byggeteknikk. Sidan firmaet starta opp har H2 bidratt i langt over 1500 prosjekt.

Porteføljen er mangfaldig og inneheld eit vidt spekter av prosjekt: næringsbygg, fleirhusvære, hotell, skular, barnehagar, sjukehus, reinseanlegg, bruer, kraftstasjonar, kunstinstallasjonar og mykje anna.

Dei siste åra har aktiviteten i større grad byrja å favne over andre tenester enn reine RIB-oppgåver. Prosjektadministrasjon har etter kvart blitt ein vel så stor del av kvardagen i H2 Hardanger AS.

Etter fisjon i 2019 blei 3 tilsette ved Hardangerkontoret til H2 Byggeteknikk AS overført til H2 Hardanger AS. 

H2 Hardanger vil halde fram med å levere kvalitet i alle tenester. Me har som mål å vera den beste arbeidsplassen og det leiande ingeniørmiljøet i vår region.

Laget

H2 Hardanger er ein sosial og allsidig arbeidsplass der alle får vera med å påverka utviklinga. Dei tilsette har riktig og god erfaring og brei kompetanse.

Thomas Mælen

Thomas Mælen

Siviløkonom

Dagleg leiar / Medeigar

920 51 043
tm@h2hardanger.no

Håkon Hjartnes

Håkon Hjartnes

Sivilingeniør

Gruppeleiar prosjektering / Medeigar

908 24 252
hh@h2hardanger.no

Harald Fykse

Harald Fykse

Ingeniør

Gruppeleiar prosjektadministrasjon / RIVA

905 86 236
hf@h2hardanger.no

Anders Hjartnes

Anders Hjartnes

Ingeniør

Prosjektleiar entreprenør / Medeigar

928 26 895
ah@h2hardanger.no

 

Wenche Eide Skeie

Wenche Eide Skeie

Sjukepleiar

Kontorleiar

971 82 586
wes@h2hardanger.no

Tone Sandven

Tone Sandven

Sivilingeniør

RIB / KS-ansvarleg

909 45 490
ts@h2hardanger.no

Inger Enes

Inger Enes

Ingeniør
RIB

986 93 189
ie@h2hardanger.no

Erlend Ukvitne

Erlend Ukvitne

Sivilingeniør

RIB

909 16 241
eu@h2hardanger.no

Leif Ketil Sekse

Leif Ketil Sekse

Ingeniør

RIB

970 77 334
lks@h2hardanger.no

Olav Mikal Fykse

Olav Mikal Fykse

Ingeniør

Prosjektleiing / RIE

970 18 583
omf@h2hardanger.no

Isak Linga

Isak Linga

Ingeniør

Prosjektleiing

971 35 282
il@h2hardanger.no

Nils Ove Børve

Nils Ove Børve

Ingeniør

Prosjektleiing / Leiar for berekraft

413 09 665
nob@h2hardanger.no

Bård Sandven

Bård Sandven

Ingeniør

Prosjektleiing

913 94 505
bs@h2hardanger.no

Heine Vik

Heine Vik

Ingeniør

Prosjektleiing 

952 86 229
hv@h2hardanger.no

Arne Lunestad

Arne Lunestad

Ingeniør

Prosjektutviklar

414 02 979
al@h2hardanger.no

Ledige stillingar

H2 Hardanger tilbyr interssante oppgåver, gode vilkår og stor fleksibilitet. Me søkjer stadig nye framtidsretta, sosiale og digitale medarbeidarar.

Me søkjer etter fylgjande roller (gjerne i kombinasjon): 

  • Prosjektleiar/ byggeleiar 
  • Prosjekteringsleiar / BIM-koordinator
  • RIB / RIVA – ingeniør 
  • Energi-/berekraft- og miljørådgjevar

Både nyutdanna og erfarne vert oppmoda om å ta kontakt! 

Spørsmål om stillingane og verksemda kan rettast til
Håkon Hjartnes: 908 24 252 / hh@h2hardanger.no eller til
Thomas Mælen: 920 51 043 / tm@h2hardanger.no