Prosjekt

Bustad

Solstrand

Leilegheitsbygg i sjøkanten i Norheimsund med 9 einingar.

Stronde

5 leilegheitsbygg i Øystese, med totalt 58 leilegheiter.

Soltorp

9 eksklusive leilegheiter med særprega arkitektur i Norheimsund.

Sjoaskår

17 leilegheiter med eigen parkeringsgarasje i Øystese sentrum.

HopHus

Leilegheitsbygg på Hop i Bergen med 55 eksklusive leilegheiter.

Nyrefeltet

Fleire leilegheitsbygg på Voss.

KozMoz

4 leilegheitsbygg på Råstølen i Bergen, med totalt 106 leilegheiter.

Næring

Fonna Velkomstsenter

Multifunksjonsbygg på Folgefonna.

Elkem AS, Bjølvefossen

Rammeavtale for prosjekteringstenester.

Hotel Alexandra

Eit av dei flottaste hotella i Noreg.

Norheimsund industrier

Næringsbygg i Norheimsund i Hardanger.

Base Valland

Garasjeanlegg med vaskehall og kontorbygg.

Akva

Ænes inkubator

Bygging av moderne smoltanlegg.

Hardingsmolt

Administrasjonsbygg i Tørvikbygd.

M. Birkenes AS

RIG/RIB-prosjektering.

INKA Fish

Nytt bygg på Lepsøy.

Alsaker Fjordbruk

Fleire byggeprosjekt.

Mowi Kvingo

Oppdatering av anlegg.

Offentleg

Barnehagar i Kvam

Barnehagar i Norheimsund, Øystese, Tørvikbygd og Strandebarm.

Hellen skule

Ny barneskule som tilbygg til eldre skulebygg.

Notaneset

Avlaupsreinseanlegg sentralt i Øystese.

Solli sykehus

Nybygg på sykehus i Bergen.

Strandebarm skule

Ny barne- og ungdomsskule, fleirbrukshall og symjehall.

Ulsmåg skule

Skulebygning i tre i Bergen kommune.

Strandebarm omsorg

Aldersbustader i Kvam.

Voss ungdomsskule

Oppgradering av eksisterande skulebygg.

UK – Uavhengig kontroll

Kontroll PBL

H2 utfører uavhengig kontroll iht. PBL for faga geoteknikk, konstruksjonsteknikk, bygningsfysikk og brannkonsept.

Uavhengig økonomikontroll

H2 Hardanger utfører prosjekt- og byggelånskontroll i større byggeprosjekter.