Vøla av kyrkjetak i Strandebarm

Kyrkja skal få nytt tak. Prosjektet er finansiert med 7,5 millionar kommunale kroner og 1,5 millionar frå Riksantikvaren.

H2 si rolle er prosjekt- og byggjeleiing.

Tilbodet frå H2 Hardanger AS var klart best på alle punkt, ifylgje kyrkjeverje Olav Skeie Lid. Seinare i prosessen skal fellesrådet velja entreprenør. Biskopen er søkt om løyve til å gjennomføra prosjektet.

Andre aktuelle saker

Norsk havteknologisenter på Tyholt i Trondheim

Norsk havteknologisenter på Tyholt i Trondheim

Norsk havteknologisenter er eit nasjonalt kunnskapssenter som skal bidra til berekraftig utvikling av havnæringa. Senteret er under oppføring og skal etter planen stå ferdig i 2028.  Byggherre er Statbygg og Sintef vert brukar.Framo AS har leigd inn H2 Hardanger til...

Overlevering av Voss Ungdomsskule

Overlevering av Voss Ungdomsskule

  Fredag 15. desember vart Voss ungdomsskule overlevert frå Horgi AS til Voss herad. Prosjektet var ei totalentreprise med samspel, og totalentreprenør har vore Horgi AS som H2 Hardanger er ein del av. H2 Hardanger har hatt mange ulike rollar i prosjektet som...