Overlevering av Voss Ungdomsskule

 

Fredag 15. desember vart Voss ungdomsskule overlevert frå Horgi AS til Voss herad.

Prosjektet var ei totalentreprise med samspel, og totalentreprenør har vore Horgi AS som H2 Hardanger er ein del av.

H2 Hardanger har hatt mange ulike rollar i prosjektet som blant anna prosjekteringsleiing, prosjektering av bygningsfysikk, bæresystem samt vatn og avløp.
Anders Hjartnes har hatt rolla som prosjekt- og byggjeleiar i heile prosjektet.
Arkitekt er HLM arkitektur AS.

Samspelsfasen starta i mars 2021, og rivinga av eksisterande bygg starta i mai 2021.
Prosjektet har omfatta riving av eksisterande gym og symjehall, i tillegg til  bygging av ny idrettS- og skulefløy.
Bygga har eit BRA på ca 2780m2 og inneheld blant anna klasserom, sanserom, aula, gymsal og teknisk kjellar med reinseanlegg for utebassenget. I tillegg vart heile utomhusområdet ved Voss ungdomsskule oppgradert med blant anna ballbinge, løpebane, pergola og utebenkar.

Idrettsdelen er oppført i lim- og massivtre, medan skuledel er oppført i prefab betong.

Me takkar for tilliten, og er stolte over å få medverke til at innbyggjarane på Voss får eit så staseleg og bra skulebygg!

 

Andre aktuelle saker

Norsk havteknologisenter på Tyholt i Trondheim

Norsk havteknologisenter på Tyholt i Trondheim

Norsk havteknologisenter er eit nasjonalt kunnskapssenter som skal bidra til berekraftig utvikling av havnæringa. Senteret er under oppføring og skal etter planen stå ferdig i 2028.  Byggherre er Statbygg og Sintef vert brukar.Framo AS har leigd inn H2 Hardanger til...

Vøla av kyrkjetak i Strandebarm

Vøla av kyrkjetak i Strandebarm

Kyrkja skal få nytt tak. Prosjektet er finansiert med 7,5 millionar kommunale kroner og 1,5 millionar frå Riksantikvaren. H2 si rolle er prosjekt- og byggjeleiing. Tilbodet frå H2 Hardanger AS var klart best på alle punkt, ifylgje kyrkjeverje Olav Skeie Lid. Seinare i...