Oppstart av ny fabrikk på Langevåg

 

Hardanger Seafood sin fabrikk på Langevåg på Bømlo er teken i bruk.
6. mars vart det starta opp prøvedrift, og fisk vart sendt gjennom slakteriet og vidare ut til til kundar for fyrste gong.
Olav Mikal Fykse i H2 Hardanger AS har sidan 2020 leia prosjektet med stødig hand for Hardanger Seafood.

Fykse seier at anlegget er 4000 kvm stort og kan levere 200 tonn sløyd fisk på ein normal arbeidsdag.

Fabrikken er no eit topp moderne lakseslakteri, med stor grad av automasjon og fleksibilitet. Gjennom heile prosjektet har det vore fokus på hygiene, arbeidsmiljø, effektivitet og HMS. Det er brukt store ressursar på utforming med tanke på reinhald og automatiske vaskesystem. Det er mellom anna installert automatisk vaskesystem for reinhald innvendig i alle røyr som transporterer produkt brukt i mat. Som fyrste fabrikk i verda er det også teke med røyra og pumpa som fører fisken inn i fabrikken.

Prosjektet har hatt stort fokus på arbeidsmiljøet, ergonomi og HMS. Prosjektet har vorte gjennomført heilt utan alvorlege skader på personar, bygg og utstyr. Fykse beskriv eit kraftig ventilasjonssystem, utforma spesielt med tanke på arbeidsplassar og produksjonsutstyr, med blant anna avfuktarar som skapar betre luftkvalitet for både tilsette, hygieneforhold og som hindrar spreiing og vekst av bakteriar. Vidare nemner han justerbare arbeidsplattformar og vaskeplattformar som førebyggjande arbeidsmiljøtiltak.

Kontordelen er totalrenovert og har med dette fått ny kantine, møterom og kontor. Samt garderobar med rein og skitten sone.

Helgesen tekniske bygg har vore totalentreprenør på bygget. Utstyret er levert frå om lag 14 ulike leverandørar frå fleire land i Europa og koordinert og følgt opp med god hjelp av Pescatech.

Prosjektleiaren skryt over eit unikt og godt samarbeid mellom aktørane, og er stolt over resultatet som alle leverandørane har fått til.

H2 Hardanger ynskjer Hardanger Seafood til lukka med ny fabrikk!

Andre aktuelle saker

Nytilsett prosjektutviklar

Nytilsett prosjektutviklar

H2 Hardanger er godt i gang med nye og gamle prosjekt etter ferien.Ekstra kjekt er det at Arne Lunestad er på plass på kontoret. Han byrja hjå oss i midten av august, og kjem frå stillinga som dagleg leiar i Kvammabygg. Me har hatt eit tett samarbeid med Arne i mange...

Stolt sponsor for skiskyttar Hanna Børve

Stolt sponsor for skiskyttar Hanna Børve

  H2 Hardanger AS er ein av Hanna Børve sine stolte sponsorar!Hanna er ei målretta jente på 22 år frå Øystese. Som 16-åring byrja ho på Norges Toppidrettsgymnas på Geilo.      No bur ho på Lillehammer, som i følgje Hanna er den beste staden å kunne utvikle seg...