Nytt lakseslakteri i Langevåg på Bømlo

Hardanger Fiskeforedling AS har valt H2 Hardanger til samarbeidspartnar innan prosjektadministrasjon i samband med utbygginga av lakseslakteri i Langevåg på Bømlo.

Oppdrettsselskapa Fylkesnes Fisk AS, Eidesvik Laks AS, Lingalaks AS og Tombre Fiskeanlegg AS har gått saman om å bygge ut anlegget til tidlegare Espevær Laks. Anlegget skal produsere ca 200 tonn sløyd fisk kvar dag. Eit nytt og moderne slakteri med stor grad av automatiserte prosessar. Anlegget vert bygd for å kunna ta i mot fisk frå ventemerd, brønnbåt, bløggebåt og slaktebåt.

H2 Hardanger er engasjert av eigarane for å ta rolla som prosjektleiar for byggherre. Anlegget er under prosjektering og det er forventa at det vert sendt ut for prising i løpet av mars månad.

For oss er det ein stor tillitserklæring å få delta i prosjekteringsarbeidet og vidare i utbygginga av dette prosjektet, seier prosjektleiar Olav Mikal Fykse.

I tillegg til å ha rolla som prosjektleiar i prosjektet, har me i prosjekteringsarbeidet rolla som BIM koordinator, RIB, RIG, RIE og RIVa. Dette gjer at me får veldig god kjennskap til prosjektet og får ein unik og tett oppfølging på bygg og prosessanlegg, i tett samarbeid med kunde og andre prosjekterande fag.

For oss i H2 Hardanger er bygginga av nytt lakseslakteri viktig for å stadfeste at oppdrettsbransjen er eit viktig satsingsområde for oss. Samstundes er det eit bevis på at mindre verksemder kan konkurrere mot dei store nasjonale aktørane når det kjem til prosjektleiing og prosjektadministrasjon, seier dagleg leiar Håkon Hjartnes.

Andre aktuelle saker

Ledige stillingar i H2 Hardanger

Ledige stillingar i H2 Hardanger

Me kan nemne mange grunnar for at folk bør søke jobb hjå oss i H2 Hardanger.Så dersom du er prosjektleiar eller ingeniør og kjenner at du let deg freista, ring oss - så skal du få høyre kva me kan tilby deg!   

Jondal skule byggetrinn 4.2

Jondal skule byggetrinn 4.2

I desse dagar går Røynstrand entreprenør i gang med førebels siste byggetrinn ved Jondal skule; byggetrinn 4.2. Dette byggetrinnet omfattar riving av gamal gymsal og tilhøyrande garderobar ved Jondal skule. Det skal førast opp eit nytt bygg med mellom anna nye...

Nytilsett prosjektleiar i H2 Hardanger

Nytilsett prosjektleiar i H2 Hardanger

Olav Mikal Fykse har vore tilsett i 50% stilling som prosjektleiar hjå H2 Hardanger AS sidan november 2020. 1. februar byrjar han i full stilling. Olav Mikal har praktisk utdanning med fagbrev som elektrikar. I tillegg har han teke fagskule på elkraft og er godkjent...