Nytt lakseslakteri i Langevåg på Bømlo

Hardanger Fiskeforedling AS har valt H2 Hardanger til samarbeidspartnar innan prosjektadministrasjon i samband med utbygginga av lakseslakteri i Langevåg på Bømlo.

Oppdrettsselskapa Fylkesnes Fisk AS, Eidesvik Laks AS, Lingalaks AS og Tombre Fiskeanlegg AS har gått saman om å bygge ut anlegget til tidlegare Espevær Laks. Anlegget skal produsere ca 200 tonn sløyd fisk kvar dag. Eit nytt og moderne slakteri med stor grad av automatiserte prosessar. Anlegget vert bygd for å kunna ta i mot fisk frå ventemerd, brønnbåt, bløggebåt og slaktebåt.

H2 Hardanger er engasjert av eigarane for å ta rolla som prosjektleiar for byggherre. Anlegget er under prosjektering og det er forventa at det vert sendt ut for prising i løpet av mars månad.

For oss er det ein stor tillitserklæring å få delta i prosjekteringsarbeidet og vidare i utbygginga av dette prosjektet, seier prosjektleiar Olav Mikal Fykse.

I tillegg til å ha rolla som prosjektleiar i prosjektet, har me i prosjekteringsarbeidet rolla som BIM koordinator, RIB, RIG, RIE og RIVa. Dette gjer at me får veldig god kjennskap til prosjektet og får ein unik og tett oppfølging på bygg og prosessanlegg, i tett samarbeid med kunde og andre prosjekterande fag.

For oss i H2 Hardanger er bygginga av nytt lakseslakteri viktig for å stadfeste at oppdrettsbransjen er eit viktig satsingsområde for oss. Samstundes er det eit bevis på at mindre verksemder kan konkurrere mot dei store nasjonale aktørane når det kjem til prosjektleiing og prosjektadministrasjon, seier dagleg leiar Håkon Hjartnes.

Andre aktuelle saker

Nytilsett prosjektleiar i H2 Hardanger

Nytilsett prosjektleiar i H2 Hardanger

Olav Mikal Fykse har vore tilsett i 50% stilling som prosjektleiar hjå H2 Hardanger AS sidan november 2020. 1. februar byrjar han i full stilling. Olav Mikal har praktisk utdanning med fagbrev som elektrikar. I tillegg har han teke fagskule på elkraft og er godkjent...

Bru over Vosso

Bru over Vosso

H2 Hardanger AS prosjekterer ny gangbru over Vosso. Brua blir ei flott fagverksbru i stål. Total spennvidde blir opp mot 70 meter. Dette er ein kompleks konstruksjon som kjem inn under tiltaksklasse 3 i konstruksjonsteknikk. Dette kan sjølvsagt H2 Hardanger handtere....

Eidfjord brannstasjon

Eidfjord brannstasjon

Eidfjord kommune byggjer i desse dagar ny brannstasjon. Bygget ligg på Lægreid i tilknytting til kommunen si driftsavdeling. Brannstasjonen er rikt utstyrt med garderobar, kontor, møterom, treningsrom, vognhall for 6 utrykningskjøretøy med tilhøyrande vaskehall.

Bygget er karakteristisk med sine skrå betongveggar og mørke kledning. Kombinasjonen av betong, grønt tak og mørkt tre gjev eit robust og moderne uttrykk som høver fint inn i det dramatiske landskapsrommet i Eidfjord.

Spesielle forhold rundt skredvind frå fjella i sør-aust, har lagt premissar for material og utforming av brannstasjonen. Lasta på bygget, i tilfelle skred, er på heile 1000 kg pr. kvadratmeter. Dette tilsvarar 4 gongar normal snølast på tak. Denne lasta verkar på både fasadar og tak.
Enkelte områder på bygget er lasta opp i heile 2200 kg pr. kvadratmeter i både trykk og løft.  Stasjonen kan med dette tole solid juling. Desse kreftene er det H2 Hardanger si oppgåve å temme.

Konstruksjonen som utgjer store delar av det synlege bygget vert utført som prefabrikkert betongelement. Dette gjev høg kvalitet på betongarbeidet, men stiller strenge krav til prosjektering og samhandling mellom dei prosjekterande. Slikt vert spesielt utfordrande når kravet frå Eidfjord kommune er at brannstasjonen skal stå klar på imponerande 8 månadar, altså april 2021.

Prosjektet blir gjennomført som totalentreprise. Funksjon og ytingsskildringa er eit resultat av eit godt forprosjekt som er detaljert og grundig. Dette gjev færre tvistar og ei enklare gjennomføring. Det heile vert kontrollert av ein røynd administrasjon og prosjektleiing.

H2 Hardanger har ansvar for byggjeteknikk, samt geoteknikk og VA. Det er eit spanande og utfordrande prosjekt å få ta del i, då det er mange dyktige aktørar involvert for å reise Eidfjord brannstasjon.

Byggherre er Eidfjord Kommune, totalentreprenør er Seimen AS. Arkitekt for forprosjektet er Bruket AS.
Illustrasjon på bilete under er utarbeidt av Bruket AS.