Nytilsett prosjektleiar i H2 Hardanger

Olav Mikal Fykse har vore tilsett i 50% stilling som prosjektleiar hjå H2 Hardanger AS sidan november 2020.
1. februar byrjar han i full stilling. Olav Mikal har praktisk utdanning med fagbrev som elektrikar. I tillegg har han teke fagskule på elkraft og er godkjent elektroinstallatør.

Etter å ha jobba fleire år som elektrikar og elektroingeniør med kontroll av elektriske anlegg og  prosjektstyring, har han dei siste åra jobba som prosjektleiar og avdelingsleiar i eit entreprenørselskap som leverer modulbygg i heile Noreg.

Tilsetjinga av Olav Mikal vil vere ei vesentleg forsterkning for H2 innan prosjektadministrasjon. I tillegg vil det gje oss ny kompetanse innan fagområdet elkraft.

 

Andre aktuelle saker

Ledige stillingar i H2 Hardanger

Ledige stillingar i H2 Hardanger

Me kan nemne mange grunnar for at folk bør søke jobb hjå oss i H2 Hardanger.Så dersom du er prosjektleiar eller ingeniør og kjenner at du let deg freista, ring oss - så skal du få høyre kva me kan tilby deg!   

Jondal skule byggetrinn 4.2

Jondal skule byggetrinn 4.2

I desse dagar går Røynstrand entreprenør i gang med førebels siste byggetrinn ved Jondal skule; byggetrinn 4.2. Dette byggetrinnet omfattar riving av gamal gymsal og tilhøyrande garderobar ved Jondal skule. Det skal førast opp eit nytt bygg med mellom anna nye...

Nytt lakseslakteri i Langevåg på Bømlo

Nytt lakseslakteri i Langevåg på Bømlo

Hardanger Fiskeforedling AS har valt H2 Hardanger til samarbeidspartnar innan prosjektadministrasjon i samband med utbygginga av lakseslakteri i Langevåg på Bømlo. Oppdrettsselskapa Fylkesnes Fisk AS, Eidesvik Laks AS, Lingalaks AS og Tombre Fiskeanlegg AS har gått...