Landstraum til fôrflåtar

Lingalaks vurderer etablering av landstraum til fôrflåtane Tveitnes og Lingaholmane.

Dette er eit miljøtiltak for å spare CO2-utslepp frå dieselgenerator, og transport av drivstoff.

Etableringa på Lingaholmane er støtta av Enova, medan på Tveitnes betalar Lingalaks dette fullt ut sjølv.

I praksis omhandlar prosjektet ny høgspentlinje, ny nettstasjon, forsyningslinje ut til flåten, ny trafo på flåten og oppkobling mot eksisterande anlegg ombord.

H2 Hardanger si rolle er prosjektleiing.

Andre aktuelle saker

Norsk havteknologisenter på Tyholt i Trondheim

Norsk havteknologisenter på Tyholt i Trondheim

Norsk havteknologisenter er eit nasjonalt kunnskapssenter som skal bidra til berekraftig utvikling av havnæringa. Senteret er under oppføring og skal etter planen stå ferdig i 2028.  Byggherre er Statbygg og Sintef vert brukar.Framo AS har leigd inn H2 Hardanger til...

Vøla av kyrkjetak i Strandebarm

Vøla av kyrkjetak i Strandebarm

Kyrkja skal få nytt tak. Prosjektet er finansiert med 7,5 millionar kommunale kroner og 1,5 millionar frå Riksantikvaren. H2 si rolle er prosjekt- og byggjeleiing. Tilbodet frå H2 Hardanger AS var klart best på alle punkt, ifylgje kyrkjeverje Olav Skeie Lid. Seinare i...