Landstraum til fôrflåtar

Lingalaks vurderer etablering av landstraum til fôrflåtane Tveitnes og Lingaholmane.

Dette er eit miljøtiltak for å spare CO2-utslepp frå dieselgenerator, og transport av drivstoff.

Etableringa på Lingaholmane er støtta av Enova, medan på Tveitnes betalar Lingalaks dette fullt ut sjølv.

I praksis omhandlar prosjektet ny høgspentlinje, ny nettstasjon, forsyningslinje ut til flåten, ny trafo på flåten og oppkobling mot eksisterande anlegg ombord.

H2 Hardanger si rolle er prosjektleiing.

Andre aktuelle saker

Ledige stillingar i H2 Hardanger

Ledige stillingar i H2 Hardanger

Me kan nemne mange grunnar for at folk bør søke jobb hjå oss i H2 Hardanger.Så dersom du er prosjektleiar eller ingeniør og kjenner at du let deg freista, ring oss - så skal du få høyre kva me kan tilby deg!   

Jondal skule byggetrinn 4.2

Jondal skule byggetrinn 4.2

I desse dagar går Røynstrand entreprenør i gang med førebels siste byggetrinn ved Jondal skule; byggetrinn 4.2. Dette byggetrinnet omfattar riving av gamal gymsal og tilhøyrande garderobar ved Jondal skule. Det skal førast opp eit nytt bygg med mellom anna nye...

Nytt lakseslakteri i Langevåg på Bømlo

Nytt lakseslakteri i Langevåg på Bømlo

Hardanger Fiskeforedling AS har valt H2 Hardanger til samarbeidspartnar innan prosjektadministrasjon i samband med utbygginga av lakseslakteri i Langevåg på Bømlo. Oppdrettsselskapa Fylkesnes Fisk AS, Eidesvik Laks AS, Lingalaks AS og Tombre Fiskeanlegg AS har gått...