Jondal skule byggetrinn 4.2

I desse dagar går Røynstrand entreprenør i gang med førebels siste byggetrinn ved Jondal skule; byggetrinn 4.2.

Dette byggetrinnet omfattar riving av gamal gymsal og tilhøyrande garderobar ved Jondal skule.

Det skal førast opp eit nytt bygg med mellom anna nye garderobar tilhøyrande symjehallen, multisal med backstage-arealer, 3 lydrom for kulturskulen, samt to tekniske rom.

Det nye bygget får eit fotavtrykk på omlag 630m2 og skal stå ferdig rundt nyttår 2021.

For Røynstrand Entreprenør AS er dette tredje prosjektet dei utfører ved Jondal skule, Byggetrinn 2 vart overlevert i sumar, medan byggetrinn 4.1 og 4.2 skal ferdigstillast henholdsvis i juni og desember.

H2 Hardanger har vore engasjert i prosjekt- og byggeleiing ved totalt 5 byggetrinn ved Jondal skule og har vore med sidan mars 2018.

Prosjektet har for H2 omfatta prosjekt- og byggeleiing for:

Byggetrinn 1: Rehabilitering av symjehall på ca 470m2, utskifting av teknisk utstyr i bassengkjellar.

Byggetrinn 2: Rehabilitering av skulebygg, med påbygg, ca 1700m2 fordelt over tre etasjar

Byggetrinn 3: Ny fleirbrukshall, inkl bibliotek og skulekjøkken, ca 2100m2 med tribune m.m

Byggetrinn 4.1: Nytt bygg for praktisk- estetiske fag, ca 380m2

Byggetrinn 4.2: Nye garderobar, multisal og kultruskule, ca 730m2 inkludert tekn.rom plan 2

Andre aktuelle saker

Nytilsett prosjektutviklar

Nytilsett prosjektutviklar

H2 Hardanger er godt i gang med nye og gamle prosjekt etter ferien.Ekstra kjekt er det at Arne Lunestad er på plass på kontoret. Han byrja hjå oss i midten av august, og kjem frå stillinga som dagleg leiar i Kvammabygg. Me har hatt eit tett samarbeid med Arne i mange...

Stolt sponsor for skiskyttar Hanna Børve

Stolt sponsor for skiskyttar Hanna Børve

  H2 Hardanger AS er ein av Hanna Børve sine stolte sponsorar!Hanna er ei målretta jente på 22 år frå Øystese. Som 16-åring byrja ho på Norges Toppidrettsgymnas på Geilo.      No bur ho på Lillehammer, som i følgje Hanna er den beste staden å kunne utvikle seg...

Oppstart av ny fabrikk på Langevåg

Oppstart av ny fabrikk på Langevåg

  Hardanger Seafood sin fabrikk på Langevåg på Bømlo er teken i bruk.6. mars vart det starta opp prøvedrift, og fisk vart sendt gjennom slakteriet og vidare ut til til kundar for fyrste gong.Olav Mikal Fykse i H2 Hardanger AS har sidan 2020 leia prosjektet med...