Jondal skule byggetrinn 4.2

I desse dagar går Røynstrand entreprenør i gang med førebels siste byggetrinn ved Jondal skule; byggetrinn 4.2.

Dette byggetrinnet omfattar riving av gamal gymsal og tilhøyrande garderobar ved Jondal skule.

Det skal førast opp eit nytt bygg med mellom anna nye garderobar tilhøyrande symjehallen, multisal med backstage-arealer, 3 lydrom for kulturskulen, samt to tekniske rom.

Det nye bygget får eit fotavtrykk på omlag 630m2 og skal stå ferdig rundt nyttår 2021.

For Røynstrand Entreprenør AS er dette tredje prosjektet dei utfører ved Jondal skule, Byggetrinn 2 vart overlevert i sumar, medan byggetrinn 4.1 og 4.2 skal ferdigstillast henholdsvis i juni og desember.

H2 Hardanger har vore engasjert i prosjekt- og byggeleiing ved totalt 5 byggetrinn ved Jondal skule og har vore med sidan mars 2018.

Prosjektet har for H2 omfatta prosjekt- og byggeleiing for:

Byggetrinn 1: Rehabilitering av symjehall på ca 470m2, utskifting av teknisk utstyr i bassengkjellar.

Byggetrinn 2: Rehabilitering av skulebygg, med påbygg, ca 1700m2 fordelt over tre etasjar

Byggetrinn 3: Ny fleirbrukshall, inkl bibliotek og skulekjøkken, ca 2100m2 med tribune m.m

Byggetrinn 4.1: Nytt bygg for praktisk- estetiske fag, ca 380m2

Byggetrinn 4.2: Nye garderobar, multisal og kultruskule, ca 730m2 inkludert tekn.rom plan 2

Andre aktuelle saker

Ledige stillingar i H2 Hardanger

Ledige stillingar i H2 Hardanger

Me kan nemne mange grunnar for at folk bør søke jobb hjå oss i H2 Hardanger.Så dersom du er prosjektleiar eller ingeniør og kjenner at du let deg freista, ring oss - så skal du få høyre kva me kan tilby deg!   

Nytt lakseslakteri i Langevåg på Bømlo

Nytt lakseslakteri i Langevåg på Bømlo

Hardanger Fiskeforedling AS har valt H2 Hardanger til samarbeidspartnar innan prosjektadministrasjon i samband med utbygginga av lakseslakteri i Langevåg på Bømlo. Oppdrettsselskapa Fylkesnes Fisk AS, Eidesvik Laks AS, Lingalaks AS og Tombre Fiskeanlegg AS har gått...

Nytilsett prosjektleiar i H2 Hardanger

Nytilsett prosjektleiar i H2 Hardanger

Olav Mikal Fykse har vore tilsett i 50% stilling som prosjektleiar hjå H2 Hardanger AS sidan november 2020. 1. februar byrjar han i full stilling. Olav Mikal har praktisk utdanning med fagbrev som elektrikar. I tillegg har han teke fagskule på elkraft og er godkjent...