H2 Hardanger veks

1. mars 2020 vart H2-laget utvida med to tilsette.

Dei nye tilskota til firmaet er Harald Fykse og Wenche Eide Skeie.

Harald er utdanna VA-ingeniør og har mellom anna lang erfaring frå Multiconsult.
I H2 Hardanger skal han jobba som prosjektleiar.

Wenche er utdanna sjukepleiar, og har erfaring som bedriftssjukepleiar og HMS-rådgjevar frå Bedriftshelse1. Ho har god kompetanse innan kvalitet- og HMS-arbeid.
I H2 Hardanger skal ho jobba som kontorleiar.

Dagleg leiar Håkon Hjartnes seier han er svært nøgd med å få dei nye tilsette inn i firmaet.

– Dei vil styrka oss umiddelbart, både fagleg og sosialt. Me får inn ein erfaren ingeniør som vil gjera oss endå betre rusta i prosjekta våre. Kontorleiar er ei stilling me ikkje har hatt tidlegare, men me ser allereie etter få dagar at dette er noko me treng og noko som gjer oss alle saman betre, og betre saman.

 

 

Andre aktuelle saker

Norsk havteknologisenter på Tyholt i Trondheim

Norsk havteknologisenter på Tyholt i Trondheim

Norsk havteknologisenter er eit nasjonalt kunnskapssenter som skal bidra til berekraftig utvikling av havnæringa. Senteret er under oppføring og skal etter planen stå ferdig i 2028.  Byggherre er Statbygg og Sintef vert brukar.Framo AS har leigd inn H2 Hardanger til...

Vøla av kyrkjetak i Strandebarm

Vøla av kyrkjetak i Strandebarm

Kyrkja skal få nytt tak. Prosjektet er finansiert med 7,5 millionar kommunale kroner og 1,5 millionar frå Riksantikvaren. H2 si rolle er prosjekt- og byggjeleiing. Tilbodet frå H2 Hardanger AS var klart best på alle punkt, ifylgje kyrkjeverje Olav Skeie Lid. Seinare i...