Endå eit prosjekt i Fuglafjell AS er overlevert

Hardingsmolt AS har teke i bruk nytt administrajonsbygg 

30. april 2020 vart det nye administrasjon- og personalbygget til Hardingsmolt AS overlevert.
H2 Hardanger har stått for RIB-prosjektering og prosjektadministrasjon.
Bygget på over 600 kvadrat inneheld mellom anna kontor, møterom, kjøkken og seks hyblar for tilsette.

H2 Hardanger AS takkar for oppdraget – og ynskjer Hardingsmolt AS lukka til med eit særskilt flott bygg!

 

 

 

 

Andre aktuelle saker

Ny brannstasjon på Voss

Ny brannstasjon på Voss

H2 Hardanger har, saman med resten av Fuglafjell, vunne oppdraget med å byggja ny brannstasjon på Voss. Me har tidlegare vist i Kvam at brannstasjon er noko me kan. Den nye brannstasjonen vil verta reist på Tvildemoen, og skal, i samsvar med Voss Herad sine...

Norsk havteknologisenter på Tyholt i Trondheim

Norsk havteknologisenter på Tyholt i Trondheim

Norsk havteknologisenter er eit nasjonalt kunnskapssenter som skal bidra til berekraftig utvikling av havnæringa. Senteret er under oppføring og skal etter planen stå ferdig i 2028. Byggherre er Statbygg og Sintef vert brukar.Framo AS har leigd inn H2 Hardanger til...

Vøla av kyrkjetak i Strandebarm

Vøla av kyrkjetak i Strandebarm

Kyrkja skal få nytt tak. Prosjektet er finansiert med 7,5 millionar kommunale kroner og 1,5 millionar frå Riksantikvaren. H2 si rolle er prosjekt- og byggjeleiing. Tilbodet frå H2 Hardanger AS var klart best på alle punkt, ifylgje kyrkjeverje Olav Skeie Lid. Seinare i...