Byggjetrinn fire ved Jondal skule er i gang

I midten august starta Røynstrand Entreprenør opp med det som er fjerde byggjetrinn ved Jondal skule. Byggjetrinn 4 inneber riving av det gamle biblioteket og eit nybygg som skal innehalde areal for praktisk-estetiske fag. Røynstrand var også generalentreprenør på byggetrinn 2. 

H2 Hardanger har vore engasjert innan prosjekt- og byggjeleiing sidan oppstart av byggjetrinn 1, hausten 2017.

Byggjetrinn 1 bestod av rehabilitering av symjebasseng, og omfatta nye fliser, veggflater og vindauge i symjehall. Vidare vart alt bassengteknisk utstyr skifta ut, mellom anna reinseanlegg og ventilasjon.

Byggjetrinn 2 innebar rehabilitering av klasserom og administrasjonsdel, påbygg av nye toalett, ni gruppperom, samt kjøkken for skulefritidsordning. Totalt er storleiken på omlag 1800 m2. 

I byggjetrinn 3 vart det reist ny fleirbrukshall, med tilhøyrande skulekjøkken, bibliotek og treningssenter.

Prosjektleiar Anders Hjartnes tykkjer det er fint når ein får bistå kunden frå idè til ferdig bygg, og i fleire byggjetrinn.
-Eg opplever å få god kontakt med samarbeidspartnerar. Koordinering og kontinuiteten i arbeidet vert såleis betre. Vidare er det sjølvsagt moro å få bistå i eit prosjekt som truleg vil vera til glede for mange i Jondal!

 

 

 

 

 

 

Andre aktuelle saker

Norsk havteknologisenter på Tyholt i Trondheim

Norsk havteknologisenter på Tyholt i Trondheim

Norsk havteknologisenter er eit nasjonalt kunnskapssenter som skal bidra til berekraftig utvikling av havnæringa. Senteret er under oppføring og skal etter planen stå ferdig i 2028.  Byggherre er Statbygg og Sintef vert brukar.Framo AS har leigd inn H2 Hardanger til...

Vøla av kyrkjetak i Strandebarm

Vøla av kyrkjetak i Strandebarm

Kyrkja skal få nytt tak. Prosjektet er finansiert med 7,5 millionar kommunale kroner og 1,5 millionar frå Riksantikvaren. H2 si rolle er prosjekt- og byggjeleiing. Tilbodet frå H2 Hardanger AS var klart best på alle punkt, ifylgje kyrkjeverje Olav Skeie Lid. Seinare i...