Byggjetrinn fire ved Jondal skule er i gang

I midten august starta Røynstrand Entreprenør opp med det som er fjerde byggjetrinn ved Jondal skule. Byggjetrinn 4 inneber riving av det gamle biblioteket og eit nybygg som skal innehalde areal for praktisk-estetiske fag. Røynstrand var også generalentreprenør på byggetrinn 2. 

H2 Hardanger har vore engasjert innan prosjekt- og byggjeleiing sidan oppstart av byggjetrinn 1, hausten 2017.

Byggjetrinn 1 bestod av rehabilitering av symjebasseng, og omfatta nye fliser, veggflater og vindauge i symjehall. Vidare vart alt bassengteknisk utstyr skifta ut, mellom anna reinseanlegg og ventilasjon.

Byggjetrinn 2 innebar rehabilitering av klasserom og administrasjonsdel, påbygg av nye toalett, ni gruppperom, samt kjøkken for skulefritidsordning. Totalt er storleiken på omlag 1800 m2. 

I byggjetrinn 3 vart det reist ny fleirbrukshall, med tilhøyrande skulekjøkken, bibliotek og treningssenter.

Prosjektleiar Anders Hjartnes tykkjer det er fint når ein får bistå kunden frå idè til ferdig bygg, og i fleire byggjetrinn.
-Eg opplever å få god kontakt med samarbeidspartnerar. Koordinering og kontinuiteten i arbeidet vert såleis betre. Vidare er det sjølvsagt moro å få bistå i eit prosjekt som truleg vil vera til glede for mange i Jondal!

 

 

 

 

 

 

Andre aktuelle saker

Nytilsett prosjektutviklar

Nytilsett prosjektutviklar

H2 Hardanger er godt i gang med nye og gamle prosjekt etter ferien.Ekstra kjekt er det at Arne Lunestad er på plass på kontoret. Han byrja hjå oss i midten av august, og kjem frå stillinga som dagleg leiar i Kvammabygg. Me har hatt eit tett samarbeid med Arne i mange...

Stolt sponsor for skiskyttar Hanna Børve

Stolt sponsor for skiskyttar Hanna Børve

  H2 Hardanger AS er ein av Hanna Børve sine stolte sponsorar!Hanna er ei målretta jente på 22 år frå Øystese. Som 16-åring byrja ho på Norges Toppidrettsgymnas på Geilo.      No bur ho på Lillehammer, som i følgje Hanna er den beste staden å kunne utvikle seg...

Oppstart av ny fabrikk på Langevåg

Oppstart av ny fabrikk på Langevåg

  Hardanger Seafood sin fabrikk på Langevåg på Bømlo er teken i bruk.6. mars vart det starta opp prøvedrift, og fisk vart sendt gjennom slakteriet og vidare ut til til kundar for fyrste gong.Olav Mikal Fykse i H2 Hardanger AS har sidan 2020 leia prosjektet med...