Byggeadministrator i H2 Hardanger

I januar byrja Isak Linga i stillinga som byggeadministrator i H2 Hardanger.
Isak er utdanna maskiningeniør og har tidlegare jobba som prosjektingeniør i oljeindustrien.
Dei siste åra har han vore assisterande driftsleiar og driftsoperatør på eit landbasert oppdrettsanlegg for produksjon av laks.
Isak er allereie godt i gang med prosjektoppfølging på Langevåg slakteri, samt teikning og planlegging av komponentar til Stadionbassenget til Stadion Laks. 

  

 

Andre aktuelle saker

Norsk havteknologisenter på Tyholt i Trondheim

Norsk havteknologisenter på Tyholt i Trondheim

Norsk havteknologisenter er eit nasjonalt kunnskapssenter som skal bidra til berekraftig utvikling av havnæringa. Senteret er under oppføring og skal etter planen stå ferdig i 2028.  Byggherre er Statbygg og Sintef vert brukar.Framo AS har leigd inn H2 Hardanger til...

Vøla av kyrkjetak i Strandebarm

Vøla av kyrkjetak i Strandebarm

Kyrkja skal få nytt tak. Prosjektet er finansiert med 7,5 millionar kommunale kroner og 1,5 millionar frå Riksantikvaren. H2 si rolle er prosjekt- og byggjeleiing. Tilbodet frå H2 Hardanger AS var klart best på alle punkt, ifylgje kyrkjeverje Olav Skeie Lid. Seinare i...