H2 Hardanger veks

H2 Hardanger veks

1. mars 2020 vart H2-laget utvida med to tilsette.

Dei nye tilskota til firmaet er Harald Fykse og Wenche Eide Skeie.

Harald er utdanna VA-ingeniør og har mellom anna lang erfaring frå Multiconsult.
I H2 Hardanger skal han jobba som prosjektleiar.

Wenche er utdanna sjukepleiar, og har erfaring som bedriftssjukepleiar og HMS-rådgjevar frå Bedriftshelse1. Ho har god kompetanse innan kvalitet- og HMS-arbeid.
I H2 Hardanger skal ho jobba som kontorleiar.

Dagleg leiar Håkon Hjartnes seier han er svært nøgd med å få dei nye tilsette inn i firmaet.

– Dei vil styrka oss umiddelbart, både fagleg og sosialt. Me får inn ein erfaren ingeniør som vil gjera oss endå betre rusta i prosjekta våre. Kontorleiar er ei stilling me ikkje har hatt tidlegare, men me ser allereie etter få dagar at dette er noko me treng og noko som gjer oss alle saman betre, og betre saman.

 

 

Nytt prosjekt på Voss

Nytt prosjekt på Voss

H2 skal prosjektere «Villa Vosso» for Arkobygg.

Prosjektet består av 2 leilegheitsbygg med parkeringsgarasje og til saman 28 leilegheiter.

Villa Vosso ligg i det populære og sentrumsnære Nyrefeeltet og er eit heilt nytt prosjekt på Voss. Flott arkitektur og gode planløysingar pregar det praktfulle bygget. Store private balkongar og felles takterrasse i det øvste bygget gjer at ein her kan nyta både fantastisk utsikt og solrike dagar.

I tillegg til leilegheitsbygga skal H2 prosjektera gangbru over «Vosso».

H2 Hardanger får ny profil

H2 Hardanger får ny profil

Ny visuell drakt og nettside markerer ny start i Hardanger.

Firmaet starta i 2006 som H2 Byggeteknikk i Bergen. I 2018 vart H2 Hardanger og H2 Bergen etablerte som to avdelingar i same firma, med sams logo og nettside. Frå 2020 er selskapa to separate einingar. 

I høve dette vegskilet har H2 Hardanger fått utarbeida ny logo og ny nettside. Nytt domene med tilhøyrande e-postadresser er også på plass.

– Dei gamle e-postadressene som sluttar på @h2b.no vil vera operative i ein overgangsfase, seier dagleg leiar Håkon Hjartnes, men i februar starta me bruka adresser som sluttar på @h2hardanger.no. 

Ei ny grafisk drakt var naturleg no fortel Hjartnes.

– For å markera dette vegskilet i historia til firmaet var det sjølvsagt for oss at me måtte ha ein ny utsjånad. I tillegg er det viktig å sjå moderne og oppdaterte ut for omgjevnadane. Å kommunisera korleis me har det internt med ei ny og frisk drakt, gjev oss eit lite ekstra pluss i marknaden me opererer i.