Skulebygning i tre i Bergen kommune

Ulsmåg skule

Prosjektet omfattar utbygging av ny barneskule som erstatning for eldre skulebygg. I forprosjektfasen blei det gjort vurderingar som førte til riving av eksisterande bygg.

Nybygget er oppført i delte entrepriser. Hovedentreprise for bygg er utført av NCC. Arbeidet er beskrive komplett etter NS3420.

Ulsmåg skule er ein trebygning. Konstruksjonsmessig er prosjektet delt opp i to med berande massivtreveggar i alle fasadar og søyler-/dragarkonstruksjon av limtre innvendig i skulen. Skulen viser fram dei ulike laga i byggeriet ved lett forståelege prinsipp, samt naturleg varme materialar.

Sjå presentasjon av prosjektet hos Arkitektur N: www.arkitektur-n.no/prosjekter/ulsmag-skole-bergen

  

Informasjon

Vårt oppdrag: RIG/RIB-prosjektering

Byggeperiode: 2011-2014

Byggherre: Bergen kommune

Hovedentreprenør: NCC

Arkitekt: Ola Roald AS