UAVHEngig økonomikontroll

H2 Hardanger utfører prosjekt- og byggelånskontroll i større byggeprosjekter.

 Ved prosjektkontroll går me gjennom grunnlag for prosjektet, og vurderer budsjett opp mot det grunnlaget som ligg til grunn. Dette bidrar til viktig kvalitetssikring for byggherre og lånegjevar.

Under byggjelånskontroll ser me til at økonomien i prosjektet fylgjer framdrifta på byggjeplassen. Dette gjev tryggleik for alle partar.