Bygging av moderne smoltanlegg

Stadion Laks AS

Prosjektet omfattar bygging av eit moderne smoltanlegg. Bak firmat Ænes Inkubator står Eide fjordbruk AS og Lingalaks AS. 

Prosjektet har vore igjennom ein forprosjektfase som har leia fram til entreprise fase 1, som består av omfattande tomteplanering. Vidare jobbar ein med å lande avtalar for sjølve byggerabeidet.

H2 har i prosjektet ivaretatt rollen som prosjektleiar. Me har ivaretatt arbeider på tomt, samt utvikling av endeleg prosjekt i samråd med byggherre.

Etter planen står anlegget ferdig i 2023.

 

Informasjon

Vårt oppdrag: Prosjektadministrasjon

Byggeperiode: 2018-2023

Byggherre: Ænes Inkubator

Entreprenør fase 1: Landmark Maskin AS

Arkitekt: