Reinseanlegg i Øystese

Notaneset

Avlaupsreinseanlegg beståande av ein prosessdel og eit administrasjonsbygg, sentralt i Øystese.

Sjølve prosesshallen var i stor grad forma i tilbudsutlysinga. I tilbodsfasen var det i gruppa lagt stor vekt på arkitektonisk utforming av administrasjonsbygget. Dette var avgjerande for tildeling av prosjektet. Bygget er forma av sivilarkitekt Alv Martin Vangdal i Geoplan.

Bygget er oppført i totalentreprise av Fuglafjell AS. Prosessutstyr er levert som totalentreprise av Kruger Kaldnes AS. H2 har hatt ansvar for samordning av arbeider og for BIM-koordinering av alt teikningsgrunnlag.

Bygget er oppført i hovudsak med stålkonstruksjonar med sandwichelement. I grunnen er det ekstra solide betongkonstruksjoner for at bygget skal ha eit godt fundament som sikrar mot utvasking frå elva. Administrasjonsbygget har pelefundamentering.  

  

Informasjon

Vårt oppdrag: Prosjektadministrasjon (PL, BL, PGL, SØK) og RIG/RIB-prosjektering. BIM-koordinering.

Byggeperiode: 2017-2019

Byggherre: Kvam herad

Totalentreprenør: Fuglafjell AS

Arkitekt: Geoplan AS