Næringsbygg i Norheimsund

Norheimsund Industrier

Prosjektet omfatta tilbygg; kontorlokale over tre etasjar, nye produksjonslokale og høglager. Bygningar blei tilpassa mot eksisterande bygningsmasse.

Byggearbeider blei gjennomført som delt entreprise styrt av byggherre. Alle arbeider var fullt ut beskrive etter NS3420. H2 stod bak beskriving av alle bygningsmessige fag, samt teikningsgrunnlag for grunn-, betong- og stålarbeider.

Konstruksjon bestod av berande holdekker opplagt på betongvegger og rammer av stål. Nye bygg er fundamentert med stålkjernepelar til fjell.

 

Informasjon

Vårt oppdrag: RIG/RIB-prosjektering. ARK-beskriving

Byggeperiode: 2008-2010

Byggherre: Norheimsund Industrier AS

Totalentreprenør: Dale Entreprenør AS (grunn), Botnen Entreprenør AS (Betong), Lars Jønsson AS (Stål og fasade)

Arkitekt: Sivilarkitekt Alv Martin Vangdal