BIOFISH 

H2 Hardanger har levert tenester til BioFish AS i samband med modernisering og utviding av anlegget på Ljones.

H2 har i byggesaka vore ansvarleg søkar opp mot PBL for utvidinga. Det var betydelege utfordringar opp mot gjeldande planverk. Me har i tillegg stått for prosjektering av betongkonstruksjoner inkl. pelefundamentering. Alle arbeider vart samkøyrt mot leverandør av prefabrikerte betongkar, røyr og installasjoner, samt RAS leverandør. Hall og kar er levert av Overhalla.

 

 

Informasjon

Vårt oppdrag: Prosjektadministrasjon (SØK), RIG/RIB-prosjektering.  

Byggeperiode: 2017-2020

Byggherre: BioFish AS

Entreprenør: Diverse

Arkitekt: Overhalla Betong AS