Oppdatering av anlegg

mowi kvingo

H2 Hardanger AS bistår med RIB-Prosjektering når Mowi Kvingo oppdaterar anlegget sitt. Prosjektet omfattar forsterking av beresystem for nytt startforingsanlegg. I eksisterande produksjonshall er det lagt inn nytt berande dekke. Nytt dekke er fundamentert på stålkjernepelar gjennom gamle konstruksjonar.

H2 har i tillegg utført prosjektering i samband med refundamentering av røyrgate.

 

 

Informasjon

Vårt oppdrag: RIG/RIB-prosjektering. 

Byggeperiode: 2019-2000

Byggherre: Mowi AS

Entreprenør fase: H. Sandvik AS