Martin E Birknes Eftf. AS

H2 Hardanger AS har bidratt med tenester innan konstruksjonsteknikk og geoteknikk.

Våre arbeider omfattar arbeidsgrunnlag for betongkonstruksjonar, og samkøyring mot leverandør innen prefabrikerte betongelementer og stålkonstruksjoner.
H2 er og ansvarleg for seismiske berekningar og global stabilitet.

I utvidinga av anlegget inngår utviding av slakteri, nytt fryseribygg og blodvannsbygg. Samla ny bygningsmasse er over 3000m2.

Alle bygg er satt opp med bærestruktur i stål og betong med ytterveggar av sandwichpanel.

 

Informasjon

Vårt oppdrag: RIG/RIB-prosjektering. 

Byggeperiode: 2020-2021

Byggherre: Martin E Birknes Eftf. AS

Entreprenør: Helgesen Tekniske-Bygg AS

Arkitekt:  Helgesen Tekniske-Bygg AS