Fire leilegheitsbygg med 106 leilegheiter i Bergen

KozMoz

KozMoz består totalt av 4 leilegheitsbygg på Råstølen i Bergen, med totalt 106 leilegheiter. Prosjektet er utført over fleire byggetrinn.

Byggearbeidet blei gjennomført som delte entreprisar styrt av byggherre. Alle arbeider var fullt ut beskrive etter NS3420. H2 stod bak beskriving av alle konstruksjonsfag, samt teikningsgrunnlag for grunn-, betong- og stålarbeider.

Berande dekker av plasstøypt betong opplagt på betongvegger og frittståande stålsøyler. Bygg 1 og 2 har særs spesiell altankonstruksjon av tredekker delvis opphengt i strekkstag. 

 

Informasjon

Vårt oppdrag: RIG/RIB-prosjektering

Byggeperiode: 2008-2014

Byggherre: Erstad & Lekven Utbygging AS

Entreprenørar: Ulike

Arkitekt: Forum Arkitekter AS