UAVHENGIG KONTROLL ETTER pbl

H2 utfører uavhengig kontroll iht. PBL for faga geoteknikk, konstruksjonsteknikk, bygningsfysikk og brannkonsept.

 H2 har lang erfaring med kontroll av store og komplekse bygningsprosjekter. I vår portefølje inngår større leilegheitsbygg, hotell, badeanlegg, offentlege bygg osb.

Uavhengig kontroll er eit lovkrav som er regulert gjennom plan- og bygningsloven.

I tiltaksklasse 1 krev ein kontroll av våtrom og lufttettheit i bustader.

I tiltaksklasse 2 og 3 er det krav om uavhengig kontroll for følgande fagområder:

  • Bygningsfysikk
  • Konstruksjonssikkerheit
  • Geoteknikk
  • Brannsikkerheit