Eit av dei flottaste hotella i Noreg

Hotel Alexandra

Erverdige Hotel Alexandra i Loen har lenge vore sett på som eit av dei flottaste hotella i Noreg. 

Bygningsmassen er under stadig utbygging. H2 har sidan oppstart delteke i fleire byggetrinn.

Siste byggetrinn bestod av ny velværefløy med mellom anna treningsfasilitetar og personalkjøken. Tidlegare har me bidrege ved utbygging av SPA-avdeling, nye romfløyar og fasaderehabilitering.

   

Informasjon

Vårt oppdrag: RIG/RIB-prosjektering

Byggeperiode: kontinuerleg

Byggherre: Hotel Alexandra

Entreprenør: HS Bygg AS

Arkitekt: HLM Arkitektur