Eksklusive leilegheiter i Bergen

HopHus

HopHus er eit leilegheitsbygg på Hop i Bergen med 55 eksklusive leilegheiter. Prosjektet er utført over to kontinuerlege byggetrinn. Bygget er særprega med innbydande arkitektur.

Byggearbeider blei gjennomført som delte entreprisar styrt av byggherre. Alle arbeider var fullt ut beskrive etter NS3420. H2 stod bak beskriving av alle konstruksjonsfag, samt teikningsgrunnlag for grunn-, betong- og stålarbeider.

Berande dekker av plasstøypt betong opplagt på betongvegger og frittståande stålsøyler. Prosjektet hadde store utfordringar med komplisert grunnarbeid tett innpå nabobygg.

 

Informasjon

Vårt oppdrag: RIB-prosjektering

Byggeperiode: 2013-2016

Byggherre: Erstad & Lekven Utbygging AS

Entreprenør: Vassbakk & Stol AS (Grunn) / Stoltz Entreprenør AS (Betong)

Arkitekt: Forum Arkitekter AS