Moderne bygg med fleire funksjonar

Moderne bygg med fleire funksjonar

Hardingsmolt

Administrasjonsbygg i Tørvikbygd. Bygget har fellesfunksjonar samt overnattingsplassar for personell.

Bygget blir oppført i totalentreprise av Fuglafjell AS. H2 har ansvar for prosjektering og samordning av arbeider, samt for BIM-koordinering av alt teikningsgrunnlag.

Bygget er oppført i hovudsak med etasjeskille av holdekker opplagt på betong- og stålkonstruksjonar. Bygget er fundamentert på sprengsteinsfylling på fjell.  

 

 

Informasjon

Vårt oppdrag: Prosjektadministrasjon (PL, BL, PGL, SØK) og RIG/RIB-prosjektering. BIM-koordinering.

Byggeperiode: 2019-2020

Byggherre: Hardingsmolt AS

Totalentreprenør: Fuglafjell AS

Arkitekt: JK Arkitektur AS