Base Valland

Vetlestien AS etablerer ein sentral i Skipadalen, «Base Valland», for firmaet Jarle Tveiten Transport AS med kontor, lager, garasje og vaskehall tilknytt verksemda.

Begge dei to nye bygga blir oppført i limtre og massivtre. Oppvarming av vatn til vaskehall og byggvarme skjer via solfangarar på taket og varmepumpe. Det bli i tillegg lagt til rette for framtidig installering av solceller på tak.

Illustrasjon: LJB AS

 

Informasjon

Vårt oppdrag: Prosjektadministrasjon (PGL, BL, SØK, SHA), RIB, RIVA

Byggeperiode: 2022-2023

Byggherre: Vetlestien AS / Jarle Tveiten Transport AS

Entreprenørar: Aksnes & Brattli Skog og Maskin AS (grunnarbeid), CNS Rørleggar AS (VA/VVS), GBS AS (betongarbeid), Øystein Boge AS (Tømrararbeid), Norheimsund Elektro AS (RIE og elektroarbeid), Tecno VVS (RIV og Luftbehandling), Inaventa Solar (solfangarar)

Arkitekt: LJB AS