Fleire byggeprosjekt

aLSAKER fJORDBRUK

H2 Hardanger har levert tenester til fleire av byggeprosjekta til Alsaker fjordbruk

Fjelberg Bruk
H2 Hardanger AS bistår Alsaker Fjordbruk AS på Fjelberg Fjordbruk. Vår oppgåve er RIB-Prosjektering, inklusiv koordinering mot massivtreleverandør. Prosjektet er teikna av arkitekt Lars J. Berge. Både i lager- og kontorbygg blir det nytta massivtre i veggar, dekker og yttertak.

Bjølve Bruk
H2 Hardanger AS har bidratt med konstruksjonsteknikk for totalentreprenør Botnen Entreprenør AS i samband med utviding av Bjølve Bruk i Ålvik.

Salar Bruk
H2 Hardanger AS har bidratt med konstruksjonsteknikk for totalentreprenør Helgesen tekniske-Bygg AS i samband med utviding av anlegget på Salar Bruk.

 

Informasjon

Vårt oppdrag: RIG/RIB-prosjektering. 

Byggeperiode: 2018-2020

Byggherre: Alsaker Fjorbruk AS

Entreprenør fase: Diverse; Byggservice AS, Botnen Entreprenør AS, Helgesen Tekniske-Bygg AS

Arkitekt Fjelberg: L.J. Berge AS
Arkitekt Bjølve: Alsaker fjordbruk AS
Arkitekt Salar: Helgesen Tekniske-Bygg AS