Bygging av moderne smoltanlegg

ÆNES INKUBATOR

Prosjektet er eit moderne smoltanlegg. Bak firmaet Ænes Inkubator står Eide fjordbruk AS, Lingalaks AS og Tombre Fiskeanlegg AS

Ænes Inkubator er eit av dei største resirkuleringsanlegga for smoltproduksjon i regionen. Totalt fotavtrykk  er omlag 10 000 kvm. Produksjonskapasitet omlag 3 000 tonn smolt/år, som tilsvarar kring 99 millionar lakseporsjonar pr år. I eit resirkuleringsanlegg er det mykje vatn som vert flytta. På Ænes skal det flyttast opp mot 30 millionar liter vatn i timen ved full utnytting av anlegget. Dette kan samanliknast med 70 vanlege 25 m symjebasseng.

H2 Hardanger har hatt rolla som prosjektleiar for byggherre sidan tidleg utviklingsfase, og har leia heile utbygginga på vegne av byggherre. Totalt  har me bidrege med rollene prosjektleiar, prosjektingeniør bygg/anlegg, prosjektingeniør prosess, uavhengig kontroll, KP/KU og byggelånskontroll.

 

Informasjon

Vårt oppdrag: Prosjektadministrasjon

Byggeperiode: 2018-2023

Byggherre: Ænes Inkubator

Entreprenør fase 1: Veidekke Entreprenør AS

Prosjektering: Akva Group Land Based AS