Bygging av Strandebarm omsorg og ny brannstasjon har starta

Kvam brannstasjon
H2 Hardanger vann saman med Fuglafjell AS konkurransen om å bygge Kvam Brannstasjon på Mo i Steinsdalen for Kvam herad.
Bygget skal ha ei grunnflate på omlag 870m2 og og skal romme Kvam brann- og redningsteneste, samt sivilforsvaret.
Førebuande arbeid er i gang, og brannstasjonen skal ferdigstillast i oktober 2022. Anders Hjartnes er prosjektleiar.

Strandebarm omsorg
H2 Hardanger vann saman med Fuglafjell AS konkurransen om å bygge Strandebarm omsorg i Kvam herad. Bygget vert reist på Tangerås i nærleik av skule og idrettsanlegg.
Arkitekt er Holon Arkitekter AS. Håkon Hjartnes i H2 Hardanger AS er prosjektleiar, og Anders Hjartnes er byggeleiar.
Arbeidet starta 8.oktober 2021 og overlevering vert i januar 2023.
Strandebarm omsorg skal innehalde 26 rom, samt plass for legekontor, fysioterapeut etc.
Sentralt i bygget skal det byggast eit atrium med glas i både tak og fasade.

Utomhus er bevisst halde relativt omfattande for å ivareta trivnad, samt stimulere til fysisk aktivitet. Uteområdet vert opparbeida som eit parkanlegg med sansehage, vassrenner og gangvegar der bebuarar kan takast med på ulike lufteturar.

H2 Hardanger er stolt over få vera med å reise desse viktige bygga!

Andre aktuelle saker

Nytilsett prosjektutviklar

Nytilsett prosjektutviklar

H2 Hardanger er godt i gang med nye og gamle prosjekt etter ferien.Ekstra kjekt er det at Arne Lunestad er på plass på kontoret. Han byrja hjå oss i midten av august, og kjem frå stillinga som dagleg leiar i Kvammabygg. Me har hatt eit tett samarbeid med Arne i mange...

Stolt sponsor for skiskyttar Hanna Børve

Stolt sponsor for skiskyttar Hanna Børve

  H2 Hardanger AS er ein av Hanna Børve sine stolte sponsorar!Hanna er ei målretta jente på 22 år frå Øystese. Som 16-åring byrja ho på Norges Toppidrettsgymnas på Geilo.      No bur ho på Lillehammer, som i følgje Hanna er den beste staden å kunne utvikle seg...

Oppstart av ny fabrikk på Langevåg

Oppstart av ny fabrikk på Langevåg

  Hardanger Seafood sin fabrikk på Langevåg på Bømlo er teken i bruk.6. mars vart det starta opp prøvedrift, og fisk vart sendt gjennom slakteriet og vidare ut til til kundar for fyrste gong.Olav Mikal Fykse i H2 Hardanger AS har sidan 2020 leia prosjektet med...